Aangekondigde ontslagen

33491
zorgmedewerkers verliezen hun baan

Het kabinet bezuinigt flink op de zorg. Hierdoor verliezen veel ouderen, zieken en gehandicapten hun zorg, maar ook heel veel zorgmedewerkers verliezen hun baan. Afgelopen jaar hebben veel zorginstellingen de tijdelijke contracten al niet verlengd, dus deze medewerkers zijn hun baan al kwijt. Dit gebeurt vaak buiten het zicht van de media en dus zou de ontslagenteller veel hoger moeten zijn dan hierboven. Op dit moment worden er bijna elke week grote ontslagrondes door zorgorganisaties aangekondigd. Op deze website houdt Abvakabo FNV bij hoeveel ontslagen er in de zorg al gevallen of aangekondigd zijn.

Abvakabo FNV wil dat het kabinet ingrijpt en een einde maakt aan de ontslaggolf die nu door de zorg gaat. Want:

Verzorgingshuizen sluiten én bezuinigingen op thuiszorg is onverantwoord

Lees meer

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, dan kun je niet 32% snoeien op de huishoudelijke  thuiszorg en tegelijkertijd de verzorgingshuizen sluiten. Er zou juist meer geld aan thuiszorg moeten  worden besteed. Het kabinet wil dat gehandicapten in de wijk blijven wonen, maar dan kun je niet tegelijkertijd hun dagbesteding schrappen. Er zijn nu al meer dan drie miljoen mantelzorgers. Vanwege  werkverplichtingen zullen er niet veel meer bij kunnen komen. De maatschappij is namelijk in meer dan 30 jaar ingericht op de gedachte dat iedereen werk moet hebben en in principe voor zichzelf moet zorgen. Nog afgezien van feit dat heel veel ouderen, gehandicapten en gezinnen niet afhankelijk willen zijn van hun kinderen of van anderen die mantelzorg verlenen.

Werkloosheid onder zorgmedewerkers is al groot

Lees meer

Het kabinet kondigde in mei 2014 nog aan dat “meer banen de hoogste prioriteit” heeft. Met de bezuinigingen op de zorg verliezen tienduizenden zorgmedewerkers hun baan. In 2013 waren er al 118.363 werkzoekenden ingeschreven bij UWV uit sector Zorg en Welzijn. (Bron: Rapport AZW, maart 2014). De kans dat de tienduizenden zorgmedewerkers die hun baan verliezen nog werk gaan vinden binnen de zorg is daarom erg klein. De kans dat zorgmedewerkers werk vinden buiten de zorg is ook erg klein met een totale werkloosheid van bijna 700.000. Het kabinet vernietigd banen in de zorg en stelt daar weinig perspectief tegenover.

Vraag naar zorg wordt niet minder

Lees meer

Er komen in Nederland de komende tijd alleen maar meer ouderen bij. De vraag naar zorg zal dan ook niet afnemen, maar toenemen. De verwachting is dat over een paar jaar weer extra mensen in de zorg nodig zijn. Nu zorgmedewerkers ontslaan is kortzichtig. Daarnaast is de werkdruk in de zorg nu al torenhoog en staat de kwaliteit van zorg onder druk.

Kan het efficiënter? Jazeker!

In sommige zorginstellingen en organisaties kan het best efficiënter. Geld voor zorg moet wat ons betreft zoveel mogelijk naar zorg. Het is belachelijk dat er topsalarissen worden betaald in de zorg, die een ministerssalaris te boven gaan. Meer administratie en meer managers leidt veelal niet tot een betere zorg(organisatie). Het is vaak onnodig dat er meerdere zorgverleners achter 1 voordeur komen. Het is belachelijk dat zorginstellingen grote reserves aanleggen, als ware het normale bedrijven met grote risico's.

Het is schandalig dat de zorgverzekeraars miljarden winst maken. Daarnaast is er ook best wel geld te bezuinigen in de zorg. Bijvoorbeeld door te stoppen met de aanbestedingen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor steeds meer zorgtaken en die gaan ze aanbesteden, waardoor zorgorganisaties met elkaar gaan concurreren in plaats van samenwerken. Hier zijn ambtenaren, juristen en inkopers mee bezig. Dit kost allemaal (zorg)geld dat niet naar zorg gaat!


Waar vallen de ontslagen?


Wat kan ik doen tegen de ontslagen?


Meld nieuwe ontslagen in de zorg

Zijn er bij jouw zorginstelling ook ontslagen aangekondigd, maar staan ze nog niet op deze lijst? Worden tijdelijke contracten op grote schaal niet verlengd? Meld het dan bij ons en wij tellen ze bij de ontslagenteller op.

Vul het formulier hier in met een link naar een mediabericht waar de ontslagen zijn aangekondigd. Is de aankondiging nog niet in de media verschenen, maar heb je wel een brief met een aankondiging van ontslagen ontvangen, dan kan je een kopie van die brief uploaden.

http://